Pisno vprašanje P-002863/11 Kathleen Van Brempt (S&D) za Komisijo. Tvegani kreditni posli