Euroopan parlamentin päätöslauselma 9. maaliskuuta 2016 vuoden 2017 talousarvion valmistelua koskevista yleisistä suuntaviivoista, pääluokka III – Komissio (2016/2004(BUD))