Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 403/2001 της Επιτροπής, της 28ης Φεβρουαρίου 2001, για τροποποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση