Komission Täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/2242, annettu 16 päivänä joulukuuta 2019, tietokokonaisuuksien teknisten tietojen täsmentämisestä, teknisten mallien vahvistamisesta ja otantatutkimuksen järjestämisestä laadittavia laaturaportteja koskevien yksityiskohtaisten järjestelyjen ja sisällön täsmentämisestä tulojen ja elinolojen aihealueella Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1700 mukaisesti (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)