SKRIFTLIG FRÅGA E-0839/03 från Mario Mauro (PPE-DE) till rådet. Tekniska och administrativa omstruktureringar på flygplatsen i Genua.