ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0839/03 υποβολή: Mario Mauro (PPE-DE) προς το Συμβούλιο. Τροποποιήσεις στην τεχνική-διοικητική δομή του αερολιμένα της Γένοβας.