2002/860/EY: Komission päätös, tehty 29 lokakuuta 2002, Sveitsistä peräisin olevien kalastustuotteiden tuontia koskevista erityisedellytyksistä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.) (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 4097)