2001/734/EY: Komission päätös, tehty 11 päivänä lokakuuta 2001, kolmansista maista tulevaan hevoseläinten siemennesteen tuontiin hyväksyttyjä keinosiemennysasemia koskevasta luettelosta tehdyn päätöksen 2000/284/EY muuttamisesta kuudennen kerran ja päätöksen 94/63/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 3036)