Neuvoston asetus (EY) N:o 1177/2002, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2002, laivanrakennusteollisuuden väliaikaisista suojajärjestelyistä