Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 7 päivänä helmikuuta 2002 asiassa C-5/00, Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Saksan liittotasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Direktiivi 89/391/ETY – Toimenpiteet työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä – Direktiivin 9 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 10 artiklan 3 kohdan a alakohta – Työnantajan velvollisuus pitää hallussaan asiakirjoja, jotka sisältävät arvioinnin turvallisuus- ja terveysvaaroista työssä)