2003/245/EY: Komission päätös, tehty 4 päivänä huhtikuuta 2003, komission saamista pyynnöistä kasvattaa MOO IV:n tavoitteita kokonaispituudeltaan yli 12 metrin pituisten alusten turvallisuutta, navigointia, hygieniaa, tuotteiden laatua ja alusten työoloja koskevien parannusten ottamiseksi huomioon (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 1113) (Ainoastaan englannin-, ranskan-, hollannin- ja ruotsinkieliset tekstit ovat todistusvoimaiset)