Asia C-220/03: Euroopan keskuspankin 21.3.2003 Saksan liittotasavaltaa vastaan nostama kanne