KIRJALLINEN KYSYMYS P-0742/03 esittäjä(t): Inger Schörling (Verts/ALE) komissiolle. Korvausten maksaminen EU:n kalastajille ja alusten omistajille toiminnan tilapäisestä keskeyttämisestä.