KIRJALLINEN KYSYMYS P-0508/02 esittäjä(t): Pietro-Paolo Mennea (PPE-DE) komissiolle. Tranin kaupungissa sijaitseva kaatopaikka.