Komission asetus (EY) N:o 1852/2003, annettu 21 päivänä lokakuuta 2003, erään kokkidiostaatin käytön hyväksymisestä rehuissa kymmeneksi vuodeksi (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)