KIRJALLINEN KYSYMYS E-0340/03 esittäjä(t): Elmar Brok (PPE-DE) komissiolle. Tuki C 67/2002 (entinen E-47/2001) — vilja-alkoholille myönnettävät valtiontuet.