KIRJALLINEN KYSYMYS E-1435/03 esittäjä(t): Erik Meijer (GUE/NGL) komissiolle. Kolmannen maailman maiden lisääntyvä riippuvuus työvoiman muutosta rikkaisiin maihin ja tulojen siirrot rikkaista maista.