Komission tiedonanto Euroopan parlamentille EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvostonpäätökseksi tekemiseksi kuudennesta ympäristöä koskevasta yhteisön toimintaohjelmasta