2002/790/EY: Komission päätös, tehty 10 päivänä lokakuuta 2002, eräistä klassisen sikaruton vastaisista suojatoimenpiteistä Ranskassa, Saksassa ja Luxemburgissa tehdyn päätöksen 2002/383/EY muuttamisesta kolmannen kerran (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 3681)