KIRJALLINEN KYSYMYS E-0523/00 esittäjä(t): Giovanni Pittella (PSE) komissiolle. Työpaikkakiusaamisen tutkimus ja ennaltaehkäisy Euroopassa.