Ehdotus: neuvoston päätös assosiaationeuvostossa vahvistettavasta Puolan tasavallan osallistumista Kulttuuri 2000 -ohjelmaan koskevasta yhteisön kannasta