SKRIFTLIG FRÅGA E-1163/02 från Luis Berenguer Fuster (PSE) till kommissionen. Förfarande om offentligt stöd till temaparken Terra Mítica — lån från spanska staten.