KIRJALLINEN KYSYMYS E-0255/02 esittäjä(t): Chris Davies (ELDR) komissiolle. Jääkaappien hävittäminen ja asetus (EY) N:o 2037/2000.