ETA:N sekakomitean päätös N:o 24/2003, tehty 14 päivänä maaliskuuta 2003, ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta