Neuvoston asetukseen (ETY) N:o 4064/89 perustuva komission päätös (tehty 29/08/2000) keskittymän (Asia N:o IV/M.2059 - 3* SIEMENS/DEMATIC/VDO/SACHS) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan saksankielinen teksti on todistusvoimainen)