Valtiontuki - Espanja - Tuki C 40/00 (ex NN 61/00) - Espanjan telakoiden rakenneuudistuksen jatkaminen - Kehotus huomautusten esittämiseen EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisesti (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)