Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.2936 - TMI/Darfon/JV) - Asiaan sovelletaan mahdollisesti yksinkertaistettua menettelyä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)