Sprawa C-826/18: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 14 stycznia 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Limburg – Niderlandy) – LB, Stichting Varkens in Nood, Stichting Dierenrecht, Stichting Leefbaar Buitengebied / College van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren [Odesłanie prejudycjalne – Konwencja z Aarhus – Artykuł 9 ust. 2 i 3 – Dostęp do wymiaru sprawiedliwości – Brak dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla członków społeczeństwa nienależących do zainteresowanej społeczności – Dopuszczalność skargi uzależniona od wcześniejszego udziału w procesie podejmowania decyzji]