Asia C-826/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 14.1.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Rechtbank Limburg – Alankomaat) – LB, Stichting Varkens in Nood, Stichting Dierenrecht ja Stichting Leefbaar Buitengebied v. College van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren (Ennakkoratkaisupyyntö – Århusin yleissopimus – 9 artiklan 2 ja 3 kappale – Oikeus saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimessa – Muulla yleisöllä kuin yleisöllä, jota asia koskee, ei ole oikeutta saada asiaansa käsitellyksi tuomioistuimessa – Kanteen tutkittavaksi ottamisen edellytyksenä on ennakko-osallistuminen päätöksentekomenettelyyn)