Sag C-826/18: Domstolens dom (Første Afdeling) af 14. januar 2021 — LB, Stichting Varkens in Nood, Stichting Dierenrecht og Stichting Leefbaar Buitengebied mod College van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Sustern (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Rechtbank Limburg — Nederlandene) (Præjudiciel forelæggelse – Århuskonventionen – artikel 9, stk. 2 og 3 – adgang til klage og domstolsprøvelse – ingen adgang til klage og domstolsprøvelse for offentligheden bortset fra den berørte offentlighed – søgsmålets antagelse til realitetsbehandling betinget af forudgående deltagelse i beslutningsprocessen)