Cauza C-49/19: Acțiune introdusă la 25 ianuarie 2019 – Comisia Europeană/Republica Portugheză