KIRJALLINEN KYSYMYS P-3822/02 esittäjä(t): Pasqualina Napoletano (PSE) neuvostolle. Turvapaikkaoikeus Euroopan unionissa.