ETA:n sekakomitean päätös N:o 114/2003, tehty 26 päivänä syyskuuta 2003, ETA-sopimuksen liitteen VI (Sosiaaliturva) muuttamisesta