ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-1332/03 υποβολή: Nicholas Clegg (ELDR) προς το Συμβούλιο. Διαφάνεια στις συζητήσεις για θέματα εμπορικής πολιτικής.