2000 m. liepos 26 d. Valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimas dėl Europos Bendrijų Teisingumo Teismo teisėjų ir generalinių advokatų paskyrimo