2000/491/EF, EKSF, Euratom: Afgørelse truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer den 26. juli 2000 om udnævnelse af dommere og generaladvokater ved De Europæiske Fællesskabers Domstol