Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1621, annettu 26 päivänä lokakuuta 2018, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/2080 muuttamisesta tarjouskilpailumenettelyllä myytävän rasvattoman maitojauheen varastoon tuonnin päivämäärän osalta