Valtiontuki - Kehotus huomautusten esittämiseen EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisesti tuesta C 74/99 (ex NN 65/99) - Ranska - Saint-Pierren ja Miquelonin kehitystuki (laivanrakennus) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)