SKRIFTLIG FRÅGA P-3557/00 från Wilhelm Piecyk (PSE) till kommissionen. Tankfartyget Ievoli Suns haveri och klassificeringsbolaget Rinas roll.