KIRJALLINEN KYSYMYS P-3557/00 esittäjä(t): Wilhelm Piecyk (PSE) komissiolle. Säiliöalus Ievoli Sunin haaksirikko ja Rina-luokituslaitoksen rooli.