Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement - Jaarverslag van de Europese Commissie over de speciale administratieve regio Hongkong