SCHRIFTELIJKE VRAAG NR. 1033/81 VAN MEVROUW WEBER EN DE HEER MUNTINGH AAN DE COMMISSIE: 2,4,5-T-HERBICIDE