KIRJALLINEN KYSYMYS E-3505/03 esittäjä(t): Hiltrud Breyer (Verts/ALE) komissiolle. Saarlandin osavaltiolle varainhoitovuosina 1997—2002 myönnetty Euroopan unionin tuki.