Mål C-254/03 P: Överklagande, ingivet den 13 juni 2003 av S.A. Eduardo Vieira, av den dom som Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt, tredje avdelningen, har meddelat den 3 april 2003 i mål T-126/03: S.A. Eduardo Vieira mot Europeiska gemenskapernas kommission