Asia C-254/03 P: S.A. Eduardo Vieiran 13.6.2003 tekemä valitus Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kolmannen jaoston asiassa T-126/01, S.A. Eduardo Vieira vastaan Euroopan yhteisöjen komissio, 3.4.2003 antamasta tuomiosta