Υπόθεση C-254/03 P: Αναίρεση της S.A. Eduardo Vieira κατά της αποφάσεως της 3ης Απριλίου 2003 του τρίτου τμήματος του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επί της υποθέσεως Τ-126/03 μεταξύ της S.A. Eduardo Vieira και της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που ασκήθηκε στις 13 Ιουνίου 2003