Sag C-254/03 P: Appel iværksat den 13. juni 2003 af S.A. Eduardo Vieira til prøvelse af dom afsagt den 3. april 2003 af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans i sag T-126/01, S.A. Eduardo Vieira mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber