Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi haitallisista aineista ja tuotteista eläinten ruokinnassa (komission EY:n perustamissopimuksen 250 (2) artiklan nojalla esittämä)