Neuvoston julkilausuma 13 päivältä kesäkuuta 2000, joka annettiin hyväksyttäessä yhteistä luetteloa puolustustarvikkeista, joita koskevat Euroopan unionin käytännesäännöt aseiden viennistä