2001/238/EY: Komission päätös, tehty 21 päivänä maaliskuuta 2001, uusien jäsenten sekä puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien nimeämisestä asiantuntijaryhmiin, jotka avustavat komissiota tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen alan avaintoimintojen sisällön ja suuntautumisen määrittelyssä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 695)